Урок 66-69. Робота над індивідуальним проектом

Урок 65. Розв’язування компетентнісних задач
Грудень 10, 2016
Урок 70. Узагальнення і систематизація знань. Підсумковий урок
Грудень 10, 2016

Урок 66-69 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Робота над індивідуальним проектом

Мета :

 • навчальна: формування в учнів уявлення про розв’язування задач компетентнісного змісту, формування предметних ІКТ-компетентностей; формування умінь розв’язувати компетентнісні задачі; формування вмінь працювати в групі, виконувати проектні завдання;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 8 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.) 8 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом (слайд 1)
 2. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 2-3)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Починаючи роботу над проектом (слайд 4-11):

Розгляньте теми та мету запропонованих навчальних проектів. Оберіть проект, який відповідає вашій обізнаності, інтересам, а також інтересам ваших товаришів, оскільки передбачається робота в команді.

Визначтесь із темою, обговоріть у малій групі своїх однодумців рольовий розподіл, визначте шляхи пошуку відповідей на проблемні питання відповідно до зазначеної мети дослідження; сформулюйте завдання для дослідження проблеми; створіть план реалізації проекту; сплануйте передбачуваний результат реалізації проекту та спосіб його презентації.

У процесі виконання проектних завдань потрібно розглянути такі запитання:

 • Які основні ідеї ви розглядатимете у своєму проекті? Які ідеї вам потрібно буде дослідити та вивчити додатково?
 • Де ви шукатимете потрібні відомості? Які відомості ви можете знайти у газетах, книжках або в Інтернеті? З якими людьми ви, можливо, захочете і зможете зустрітися й обговорити проблему?
 • Що буде результатом вашого проекту? У який спосіб ви плануєте провести презентацію результатів дослідження?
 • Яких ресурсів (інформаційних, матеріальних, людських) вам бракує для виконання завдань проекту і яким чином можна розв’язати цю проблему?

В оформленні інформаційних матеріалів для оприлюднення краще використовувати єдиний стиль оформлення, який можна розробити самостійно чи скориставшись одним із стандартних макетів редактора презентацій. Презентація може містити створені зображення, відеофрагменти, діаграми, побудовані на основі даних таблиць, розрахунки, виконані в електронних таблицях тощо.

Взаємооцінювання та рефлексію роботи над проектом краще проводити на всіх етапах його реалізації. Для цього складайте й використовуйте контрольні списки для кожного з етапів реалізації проекту, оцінюйте роботу кожного над частиною спільного завдання, допомагайте одне одному у вирішенні проблем.

Обговорюйте кожну ідею спільно, використовуйте для цього карти знань, таблиці планування й листки нагадування про плани та їх терміни. Залучайте до реалізації свого проекту старших й однолітків – їх поради та стороннє бачення можуть стати вам у пригоді.

Скористайтеся таким чек-листом в оцінці своєї роботи у групі:

 • Я слухав/слухала, коли інші говорили.
 • Я пропонував/пропонувала свої ідеї.
 • Я запитував/запитувала інших про їхні ідеї.
 • Я ділився/ділилася матеріалами й інструментами.
 • Я звертався/зверталася до моїх партнерів за допомогою, коли вона мені була потрібна.
 • Я допоміг/допомогла комусь у моїй підгрупі.
 • Я сказав/сказала іншим, що мені подобаються їхні ідеї.
 • Я дотримувався/дотримувалася черги й намагався/намагалася, щоб інші теж стежили за цим.

Завжди перевіряйте, що всі учасники групи розуміють завдання, дослухаються до ідей та думок інших, терпляче пояснюють одне одному, як можна вирішити проблему, діляться всіма матеріалами одне з одним.

Під час роботи над проектом, залежно від обраного напрямку, ви можете підготувати такі матеріали: список корисних інформаційних джерел, програмний проект, власну колекцію зображень та фото, звуковий файл і відеоролик, текстові документи: діаграми, таблиці, анотації, форми для опитування, електронні таблиці з розрахунками й діаграмами, а також презентацію й комп’ютерний фотоальбом.

Заключним етапом проекту може стати круглий стіл, де ви разом зі своїми товаришами, які також працюватимуть над проектом, матимете змогу презентувати результати своєї роботи, обговорити ідеї, а також пересвідчитись у перевагах застосування сучасних інформаційно-комунікативних технологій як для організації проектної діяльності, так і в інших сферах життя людини.

Під час підготовки до цього заходу вам потрібно узагальнити всі напрацювання, підготувати слайдову презентацію для супроводу вашого виступу. Для інформування запрошених на круглий стіл гостей (учнів інших класів, учителів, батьків та ін.) щодо тематики, програми та регламенту його проведення доцільно створити групою текстовий документ.

III. Формування практичних умінь і навичок

 • Учням пропонується обрати один з варіантів тем для проекту поданий в підручнику на с. 238-239
 • Протягом наступних 4 уроків учні виконують даний проект
 • На 4-му уроці відбудеться захист виконаних проектів
 • На захист потрібно подати виконаний проект, перелік використаних матеріалів, схему виконаного проекту

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Тема 1. «Інформаційні товари та послуги» (слайд 13)

Проблемне питання: Який рівень інформаційних послуг у вашому місті (районі, селищі)?

Мета дослідження: Проаналізувати структуру інформаційних послуг та динаміку їх змін; виявити, які інформаційні послуги й у якому обсязі можна отримати у вашому мікрорайоні; проаналізувати структуру ринку інформаційних продуктів і послуг та динаміку змін на ньому; виявити найбільш значущі для учнів інтернет-ресурси й оцінити можливості задоволення навчальних потреб учнів.

Завдання на с. 238 підручника

Тема 2. «Спільна діяльність в мережі Інтернет» (слайд 14)

Проблемне питання: Як можна організувати спільну діяльність в мережі Інтернет?

Мета дослідження: Виявити найбільш значущі для учнів інтернет-ресурси; проаналізувати їх структуру та динаміку змін; з’ясувати можливості та потреби учнів у використанні соціальних сервісів Веб 2.0; сформувати рекомендації щодо ефективного використання Інтернету для спілкування та спільної творчої роботи, генерації ідей, обговорення плану їх реалізації й отримання результатів.

Завдання на с. 238 підручника

Тема 3. «Інформаційна безпека особистості» (слайд 15)

Проблемне питання: Як забезпечити інформаційну безпеку та дотримання авторських прав?

Мета дослідження: З’ясувати, кому та від кого слід захищатися під час організації та проведення інформаційної діяльності, зокрема, в мережі Інтернет; як забезпечити власну інформаційну безпеку; визначити способи захисту авторських прав в Інтернеті, правила коректного поводження з авторськими правами інших; відшукати ресурси, які краще використовувати в навчальних дослідження, щоб не порушити авторських прав.

Завдання на с. 238 підручника

Тема 4. «Бізнес-план: планування успіху» (слайд 16)

Проблемне питання: Учні та бізнес – це реальність?

Мета дослідження: Ознайомитися із правилами складання бізнес-планів, дізнатись, які фонди й організації проводять конкурси на кращий бізнес-план серед молоді; проаналізувати потреби вашого регіону (міста, селища), створити власний бізнес-план та написати аргументованого листа до зацікавлених осіб з проханням прийняти його до розгляду й дозволити презентувати власні ідеї.

Завдання на с. 239 підручника

Тема 5. «У здоровому тілі здоровий дух» (слайд 17)

Проблемне питання: Як впливає здоровий спосіб життя на успішність людини?

Мета дослідження: Дослідити історії успішних людей різних професій та визначити критерії успішності; оцінити роль здорового способу життя як фактору успіху людини в соціальній, професійній сфері та сімейному житті; обговорити способи організації здорового способу життя та сформулювати рекомендації «10 правил життєвого успіху».

Завдання на с. 239 підручника

Тема 6. «Добро починається з тебе» (слайд 18)

Проблемне питання: Що я можу зробити для покращення життя вже сьогодні?

Мета дослідження: Дослідити проблеми вашого регіону: соціальні, екологічні, культурні; визначити шляхи їх вирішення силами учнів вашого класу, школи, громади; спланувати та провести соціальну акцію: благодійний концерт чи ярмарок, екологічний рейд, фестиваль соціальної реклами тощо.

Завдання на с. 239 підручника

Тема 7. «Електронне урядування у школі» (слайд 19)

Проблемне питання: Як інформаційні технології можуть зробити життя шкільної громади кращим?

Мета дослідження: Дослідити, які інформаційні ресурси потрібні для організації самоврядування у школі: для збору та передавання відомостей між учнями школи, отримання зворотного зв’язку про ідеї, які обговорюються, розробки кошторису колективних справ тощо; визначити форму подання ресурсів, спосіб отримання та передавання даних; обговорити, який вплив матимуть запропоновані ресурси на мобільність, успішність, формування лідерських якостей учнів, досягнення кращих результатів у навчанні та організації дозвілля; спланувати та провести представлення системи електронного урядування.

Завдання на с. 239 підручника

Тема 8. «Наш розумний дім» (слайд 20)

Проблемне питання: Як допомогти моїй родині ефективно планувати та вести домашнє господарство?

Мета дослідження: Дослідити витрати сімейного бюджету та ведення домашнього господарства; розробити інформаційну систему підтримки обліку, планування, розподілу, прогнозування сімейного бюджету; визначити джерела економії коштів та розрахувати їх; сформулювати рекомендації щодо ефективного ведення домашнього господарства й запропонувати інструменти для автоматизації підрахунків, презентувати їх громадській раді чи батьківському комітету для використання в родинах однокласників.

Завдання на с. 239 підручника

V. Домашнє завдання (слайд 21)

Виконати проект на обрану тему

ЗавантажитиВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
8 клас для супроводу уроків  

за ціною:

120 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування