Урок 7. Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення

Урок 6. Практична робота №2 «Конфігурація комп’ютера під потребу»
Жовтень 17, 2016
Урок 8. Архівування даних
Жовтень 17, 2016

Урок 7 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення

Мета :

 • навчальна: ознайомити учнів з класифікацією та загальною характеристикою програмного забезпечення;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 8 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.) 8 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом (слайд 1)
 2. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 2-3)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Повторення (слайд 4):

 1. Що називається програмою; де відображаються назви програм, установлених на комп’ютері?
 2. Як запустити програму на виконання?
 3. Які програми називають операційною системою?
 4. Коли слід дотримуватись авторського права?
 5. Що таке інтерфейс операційної системи та як він реалізується в операційній системі Windows 7?

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Яке програмне забезпечення потрібне для роботи комп’ютера? (слайд 5)

Програми базового рівня зберігаються у спеціальних мікросхемах постійного запам’ятовуючого пристрою та утворюють базову систему введення-виведення – BIOS.

Програми системного рівня забезпечують взаємодію інших програм комп’ютера з програмами базового рівня та безпосередньо з апаратних забезпеченням.

Конкретні програми, призначені для взаємодії з конкретними пристроями, називають драйверами.

Програми службового рівня взаємодіють як із програмами базового рівня, так і з програмами системного рівня.

Програмне забезпечення прикладного рівня являє собою комплекс прикладних програм, за допомогою яких виконуються конкретні завдання (від виробничих до творчих, розважальних і навчальних).

Якими є правила використання програмногозабезпечення? (слайд 6-7)

Ліцензія на програмне забезпечення – правовий документ, що визначає правила використання та поширення програмного забезпечення.

Власницька, або пропрієтарна, ліцензія передбачає, що розробник ПЗ дає дозвіл користувачу використовувати одну або більше копій програми, але при цьому сам залишається правовласником усіх цих копій.

Вільні та відкриті ліцензії не залишають права на конкретну копію програми її розробнику, а передають найважливіші з них кінцевому користувачу, який і стає власником.

Ліцензія Freeware (безкоштовне ПЗ) не потребує виплат правовласнику, не має обмежень щодо функціональності й часу роботи. Проте таке ПЗ можна поширювати без тексту програми, і можуть бути обмеження щодо комерційного використання чи модифікації програм.

Ліцензія Free software (вільне ПЗ) надає максимальну кількість прав користувачам: користування, поширення, модифікація.

Для чого потрібна операційна система, які її функції? (слайд 8-9)

Операційна система (ОС) – це програмний комплекс, що забезпечує:

 • управління ресурсами – злагоджену роботу всіх апаратних засобів комп’ютера;
 • управління процесами – виконання всіх програм та їх взаємодію з пристроями комп’ютера та даними;
 • взаємодію (обмін відомостями та даними) між користувачем і комп’ютером.

До складу сучасних операційних систем входять такі основні компоненти:

 • ядро – центральна частина ОС, що забезпечує прикладним програмам координований доступ до ресурсів комп’ютера, перекладаючи їх команди з мови прикладних програм мовою двійкових кодів для подальшого опрацювання комп’ютером;
 • драйвери – програми для перекладу вказівок комп’ютера мовою певного пристрою;
 • утиліти – допоміжні програми, призначені для обслуговування дисків, перевірки комп’ютера, налаштування параметрів роботи;
 • інтерфейс – правила взаємодії операційної системи та користувача, які визначають зручні роботи.

Як класифікують операційні системи? (слайд 10-12)

 • цільове призначення для:
  • великих універсальних високопродуктивних ЕОМ (мейнфреймів);
  • ПК;
  • мобільних пристроїв;
  • вбудованих систем;
  • кількість користувачів, які одночасно працюють із системою: локальні – однокористувацькі та мережеві – багатокористувацькі;
  • кількість задач, які може розв’язувати користувач за їх допомогою одночасно: однозадачні й багатозадачні;
 • інтерфейс користувача – основний спосіб взаємодії користувача з ОС:
  • інтерфейс командного рядка – управління за допомогою введених з клавіатури команд;
  • графічний інтерфейс – вибір із меню або вказування на графічні зображення;
  • SILK-інтерфейс – введення вказівок за допомогою голосу;
  • жестовий інтерфейс – управління за допомогою сенсорного екрана, джойстика тощо;
  • ресурси, мінімально необхідні для її роботи: мінімальна ємність оперативної та дискової пам’яті, тип процесора;
  • відкритість: можливість користувача, що знає мови програмування, вносити потрібні зміни в її окремі модулі;
 • кількість розрядів, що опрацьовують дані у процесорі одночасно:
  • 16-розрядні;
  • 32-розрядні;
  • 64-розрядні.

Які програми належать до службових програмних засобів? (слайд 13-20)

Диспетчери файлів (файлові менеджери). За їх допомогою виконується більшість операцій з обслуговування файлової структури: копіювання, переміщення, перейменування файлів, створення папок, видалення об’єктів, пошук файлів та навігація у файловій структурі.

Архіватори (засоби стиснення даних). Призначені для створення архівів.

Засоби діагностики. Призначені для автоматизації процесів діагностування програмного та апаратного забезпечення.

Програми інсталяції (встановлення). Призначені для контролю за додаванням у поточну програмну конфігурацію нового програмного забезпечення.

Засоби комунікації. Дають змогу встановлювати з’єднання з віддаленими комп’ютерами, передають повідомлення електронної пошти, пересилають факсимільні повідомлення тощо.

Засоби перегляду та відтворення. Призначені для перегляду зображень та відтворення аудіо- або відеофайлів.

Засоби комп’ютерної безпеки. До них належать засоби пасивного та активного захисту даних від пошкодження, несанкціонованого доступу, перегляду та зміни даних.

Коли програмне забезпечення потребує інсталяції та деінсталяції? (слайд 21)

Процес встановлення (інсталяції) програмного забезпечення на комп’ютер користувача може бути здійснений за допомогою:

менеджера пакетів – особливої програми у складі операційної системи;

засобу встановлення – спеціальної програми у складі самого програмного забезпечення.

Вилучення (деінсталяцію) програм потрібно здійснювати за допомогою системних чи спеціальних програмних засобів.

Коли програмне забезпечення потребує інсталяції та деінсталяції? (слайд 22)

Форматування – процедура створення структур порожньої файлової системи  вказаного типу – розподіл доріжок жорсткого магнітного диска чи іншого носія даних на фізичні чи логічні записи, що виконуються перед першим використанням диска.

IV.  Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Інсталяція програми PicPick (слайд 23)

Інсталюйте графічний редактор PicPick

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання на с. 36-37  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Забезпечення комп’ютера

Завдання 2.   Форматування флеш-накопичувача (слайд 24)

Відформатуйте флеш-накопичувач

Завдання на с. 38  підручника

Завдання 3. Працюємо в парах  (слайд 25)

Із переліку програм (мал. 5.17) складіть «піраміду», що відображатиме порядок встановлення зазначених програм на комп’ютері для пошуку необхідних даних в Інтернеті та створення на їх основі текстового повідомлення на задану тему. Обговоріть у парах можливі варіанти виконання цього завдання.

Завдання на с. 42  підручника

Завдання 4. Працюємо самостійно (слайд 26)

Доповніть класифікаційну схему програмного забезпечення комп’ютера, збережену в папці Забезпечення комп’ютера у файлі Програмне забезпечення, прикладами програм із різними ліцензіями. За потреби скористайтеся відомостями з Інтернету

Завдання на с. 43  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Забезпечення комп’ютера

Завдання 4. Працюємо самостійно (слайд 26)

Знайдіть в Інтернеті відомості про популярність сучасних операційних систем. На основі числових даних у табличному процесорі побудуйте діаграми, які ілюструватимуть знайдені відомості. Зробіть висновок щодо популярності операційної системи, яку ви використовуєте для персонального комп’ютера та мобільного пристрою.

Завдання на с. 43  підручника

V. Підсумок уроку

Обговорюємо  (слайд 27)

 1. Що розуміють під терміном software?
 2. Які розрізняють рівні програмного забезпечення?
 3. Для чого призначені програми базового рівня?
 4. Назвіть типи програм службового рівня.
 5. Що таке системне програмне забезпечення?
 6. Які є типи системного програмного забезпечення?

Рефлексія (слайд 28)

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI.  Домашнє завдання (слайд 29)

Опрацювати параграф підручника п.5 с. 29-38

ЗавантажитиВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
8 клас для супроводу уроків  

за ціною:

120 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування