Урок 7. Використання вікон, меню, елементів керування. Практична робота №2 «Робота з інтерфейсом користувача операційної системи»

Урок 6. Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення
Вересень 14, 2016
Урок 8. Робота з об’єктами файлової системи. Практична робота №3 «Робота з об’єктами файлової системи»
Вересень 14, 2016

Урок 7 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Використання вікон, меню, елементів керування. Практична робота №2 «Робота з інтерфейсом користувача операційної системи»

Мета :

 • навчальна: розглянути: графiчний iнтерфейс операцiйної системи; основнi правила роботи з об'єктами операцiйної системи; сформувати вмiння: перемiщувати, вiдкривати, розгортати, згортати вiкна та змiнювати їхнiй розмiр; роботи з Головним меню ОС; запускати на виконання програми; вiдкривати файли, типи яких зв'язанi з програмами; створювати ярлики (посилання на файли, каталоги або диски); встановлювати й видаляти програми за допомогою спецiальних засобiв, що надаються операцiйною системою;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення

 1. Назвіть основні об’єкти операційної системи Windows.
 2. Опишіть структуру меню Пуск.
 3. Як запустити програму на виконання та завершити її роботу?
 4. Як відкрити контекстне меню об’єкта?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка

Робочий стiл (англ. desktop) — в iнтерактивних системах ця назва призначена для позначення простору поза вiкнами графiчного iнтерфейсу користувача. Робочий стiл є вiкном найнижчого рiвня.

Основнi елементи Рабочего стола:

Значки (пiктограми) програм та документiв; ярлики; панель задач; панель швидкого запуску; кнопка Пуск — доступ  до головного меню ОС; Корзина — спецiальний каталог для вилученої iнформацiї; iндикатори.

Головне меню ОС вiдкривається кнопкою Пуск i призначене для запуску програм i налаштовування комп'ютера.

Пункти головного меню ОС: Все программы, Найти, Выполнить, Справка, Панель управления, Выключение тощо.

Режими вимикання: вимкнути, сплячий режим, режим очiкування, перезавантаження.

Де шукати команди для роботи з об'єктом: у головному меню програми або папки, у контекстному меню, на панелi iнструментiв, в областi задач.

Запустити програму можна за допомогою значка програми, панелi швидкого запуску, папки Мой компьютер, назви програми в меню, пункту Выполнить тощо.

Закрити програму можна, якщо закрити її вiкно або виконати команду Файл® Выход (Alt + F4).

Закрити вiкно можна шiстьма й бiльше способами.

Невiдомий тип файла потрiбно реєструвати в ОС.

Типи вiкон: вiкно програми, папки, дiалогове, iнформацiйне.

Елементи вiкна програми або папки: рядок заголовка, рядок меню, робоча область, область задач, панель iнструментiв, рядок статусу, смуги прокручування.

Розташування вiкон: каскадом, поряд, довiльне.

Вигляд значкiв у вiкнi папки: таблиця (детально), великi значки,  малi значки, список, ескiзи.

Дiї з вiкнами: активiзувати, перемiстити, змiнити розмiри, мiнiмiзувати, розгорнути, повернути до попереднього вигляду, закрити.

Інформацiйнi вiкна виводять iнформацiю для користувача.

Дiалоговi вiкна призначенi для задання параметрiв (властивостей) команд.

Елементи керування: закладки, кнопки команд, поля, списки, список iз кнопкою, лiчильники, прапорцi, перемикачi, регулятори, демонстрацiйнi поля тощо.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Практична робота №2

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Хід роботи

(завдання з підручника с. 91-92)

1. Запустіть на виконання програму WordPad (Пуск ⇒ Усі програми ⇒ Стандартні ⇒ WordPad). Визначте, в якому з режимів (повноекранному чи віконному) відкрилося вікно програми. Який вид цього вікна?

Відповідь запишіть у зошит.

2. Визначте назви позначених на рисунку 3.22 елементів вікна програми WordPad і запишіть їх під цими номерами у зошит.

3. Установіть віконний режим для цієї програми, якщо він не встановлений.

4. Перемістіть вікно WordPad так, щоб його лівий верхній кут збігався з лівим верхнім кутом екрана.

5. Змініть розміри вікна так, щоб воно займало приблизно 1/4 частину екрана.

6. Згорніть вікно програми WordPad.

7. Запустіть на виконання програму Блокнот (Пуск ⇒ Усі програми ⇒Стандартні ⇒Блокнот). Визначте, в якому з режимів відкрилося вікно програми. Відповідь запишіть у зошит.

8. Установіть віконний режим для цієї програми, якщо він не встановлений. Який вид цього вікна? Відповідь запишіть у зошит.

9. Розмістіть вікно програми Блокнот на 1/4 частину екрана у нижньому правому куті.

10. Згорніть вікно програми Блокнот.

11. Запустіть на виконання програму Калькулятор (Пуск ⇒Усі програми ⇒Стандартні ⇒ Калькулятор). Який вид цього вікна? Визначте, в якому з режимів відкрилося вікно програми. Чи можна перейти в інший режим? Чи можна змінити розміри цього вікна? Відповідь запишіть у зошит.

12. Згорніть вікно програми Калькулятор.

13. Установіть за допомогою контекстного меню Панелі завдань розміщення вікон каскадом, згори донизу, зліва направо.

14. Зробіть поточним по черзі кожне з вікон вибором кнопки на Панелі завдань.

15. Закрийте усі відкриті раніше вікна.

16. Відкрийте контекстне меню Робочого стола. Виконайте такі дії:

 • Виберіть команду Властивості.
 • Виберіть вкладку Заставка.
 • Виберіть у списку Заставка команду Рухомий рядок.
 • Установіть, використовуючи відповідні елементи керування, значення властивостей відповідно до зразка (рис. 3.23).
 • Збережіть установлені налаштування послідовним натисненням кнопки ОК.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 3

V. Підсумок уроку

Оголошення  оцінок за практичну роботу

Рефлексія

 • мені було незрозуміло…;
 • у мене виникли такі запитання…;
 • я не впорався з такими завданням…;
 • мені сподобалось і я буду використовувати…

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.3.2

Завантажити конспект