Урок 8. Архівування даних

Урок 7. Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення
Жовтень 17, 2016
Урок 9. Практична робота №3 «Архівування та розархівування даних»
Жовтень 17, 2016

Урок 8 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних

Мета :

 • навчальна: ознайомити учнів з поняттям архівування та стиснення даних, програмами-архіваторами;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 8 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.) 8 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом (слайд 1)
 2. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 2-3)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Онлайн тестування (слайд 4):

Перейти за посиланням для проходження тесту № 3: http://testinform.in.ua/category/8-klas/

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Які функції виконують програми-архіватори? (слайд 5-6)

До базових функцій, які виконують більшість сучасних архіваторів, відносять:

 • створення нових архівів;
 • розпакування файлів з архівів (розархівування);
 • додавання файлів до архіву;
 • створення архівів, що саморозпаковуються;
 • створення розподілених архівів на носіях малої ємності;
 • тестування цілісності структури архівів;
 • повне або часткове відновлення пошкоджених архівів;
 • захист архівів від перегляду і несанкціонованих модифікацій.

У чому полягають основні методи стиснення даних? (слайд 7)

Розрізняють такі види стиснення:

 • стиснення без втрат, при якому можливе відновлення вихідних даних без спотворень;
 • стиснення із втратами – відновлення можливе з незначними спотвореннями.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Архівування папки за допомогою вказівок контекстного меню (слайд 8)

Заархівуйте папку Методи стиснення, що збережена в папці Забезпечення комп’ютера, за допомогою вказівок контекстного меню у форматі 7z.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання на с. 40  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Забезпечення комп’ютера

Завдання 2.   Розпаковування з архіву окремого файла за допомогою архіватора 7-Zip (слайд 9)

Розпакуйте з архіву Історія розвитку обчислювальної техніки.7z, що зберігається в папці Забезпечення комп’ютера, файл Посилання на ресурси в Інтернеті.txt у власну папку.

Завдання на с. 41  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Забезпечення комп’ютера

Завдання 3.  Створення архіву, що саморозпаковується, за допомогою архіватора 7-Zip (слайд 10)

Заархівуйте папку Відпочинок в Україні таким чином, щоб отримати архів, що саморозпаковується.

Завдання на с. 41  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Забезпечення комп’ютера

Завдання 4. Працюємо в парах  (слайд 11)

Як розкрити раніше створений архів? Сформулюйте узагальнене правило розпаковування архіву. Обговоріть його в парах.

Завдання на с. 42  підручника

Завдання 5. Працюємо самостійно (слайд 12)

При архівуванні даних використовують різні методи стиснення. Одним із них є алгоритм Хаффмана. В основі алгоритму Хаффмана лежить ідея кодування бітовими групами. Розглянемо простий приклад, що ілюструє роботу алгоритму Хаффмана. Нехай задано текст, у якому літера А трапляється 10 разів, літера B — 8 разів, C — 6 разів, D — 5 разів, E і F — по 4 рази. Тоді один із можливих варіантів кодування за алгоритмом Хаффмана наведено в таблиці 5.1. Складіть таблиці для кодування за алгоритмом Хаффмана слів «молоко», «ку-куріку». Знайдіть в Інтернеті додаткові відомості про алгоритм Хаффмана та з’ясуйте, як визначити довжину коду заданого слова та коефіцієнт стиснення даних.

Завдання на с. 43  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Забезпечення комп’ютера

V. Підсумок уроку

Обговорюємо  (слайд 13)

 1. Для чого застосовують програми-архіватори? Яке їх призначення? За якими ознаками їх розрізняють?
 2. Які функції програм-архіваторів є основними, а які — додатковими і чому?
 3. До якого типу програмного забезпечення належать програми-архіватори?

Рефлексія (слайд 14)

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання (слайд 15)

Опрацювати параграф підручника п.5 с. 38-44

Завантажити


Ви можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
8 клас для супроводу уроків  

за ціною:

100 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування