Урок 8. Робота з об’єктами файлової системи. Практична робота №3 «Робота з об’єктами файлової системи»

Урок 7. Використання вікон, меню, елементів керування. Практична робота №2 «Робота з інтерфейсом користувача операційної системи»
Вересень 14, 2016
Урок 9. Пошук інформації на комп’ютері. Практична робота №4 «Пошук інформації на комп’ютері»
Вересень 17, 2016

Урок 8 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Робота з об’єктами файлової системи. Практична робота №3 «Робота з об’єктами файлової системи»

Мета :

 • навчальна: сформувати вмiння: визначати й записувати шлях до файла; переходити до файла заданим шляхом; видiляти об'єкти та групи об'єктiв для виконання операцiй над ними; створювати каталоги та ярлики (посилання на файли, каталоги або диски);
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення

 1. Що треба знати для швидкого пошуку потрібного повідомлення серед інших?
 2. Які способи впорядкування даних (назв книжок, номерів телефонів тощо) ви використовуєте?
 3. Які об’єкти операційної системи Windows ви знаєте?
 4. Що таке файлова система?
 5. Які носії використовуються в комп’ютері для зберігання даних?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка

Ярлик — файл (~0,5 Кбайта), що мiстить адресу об'єкта.

Створюють ярлик командою — Создать ярлык.

Над файлами та їхнiми ярликами визначенi такi дiї: створити, вилучити, вiдновити, копiювати, перемiстити, перейменувати, прикрiпити до електронного листа, створити ярлик та iншi.

Над папками та їхнiми ярликами визначенi такi дiї: вiдкрити, закрити, створити, вилучити, вiдновити, копiювати, перемiстити, перейменувати, вiдправити вмiст папки електронною поштою тощо.

Над дисками визначенi такi дiї: подiлити на роздiли i призначити тип файлової системи (FAT32, NTFS, тощо); форматувати, очисти ти, перевiрити, дефрагментувати, розподiлити квоти.

Дефрагментацiя — процес оновлення та оптимiзацiї логiчної структури роздiлу фiзичного диска з метою забезпечити зберiгання файлiв у неперервнiй послiдовностi кластерiв. Зазвичай використо вується у файлових системах FAT та NTFS. Пiсля дефрагментацiї прискорюється читання та запис файлiв, а вiдповiдно й робота про грам.

Для виконання дiй над об'єктами є декiлька способiв.

Копiювання — це створення копiї об'єкта.

Перемiщення в межах диска — це змiна адреси об'єкта.

Перемiщення на iнший диск — це переписування об'єктiв на iнше мiсце й вилучення їх з попереднього.

Корзина — сховище вилучених папок, файлiв i ярликiв.

Вiдновити — повернути на диск вилучений iз корзини файл.

Буфер обмiну — частина оперативної пам'ятi, яку використовують для копiювання i перемiщення об'єктiв.

Гарячi клавiшi дублюють головнi команди.

Панель iнструментiв мiстить значки часто вживаних команд.

Група об'єктiв — об'єднання об'єктiв, до яких застосовують спiльну дiю.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Практична робота №2 

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Хід роботи

(завдання з підручника с. 111)

1. Запустіть програму Провідник.

2. Створіть у папці, вказаній учителем, папку My folder.

3. Створіть фрагмент файлової структури згідно зі зразком.

4. Перейменуйте файл Test1.txt на файл Завдання1.txt.

5. Скопіюйте файл Реферат.txt у папку Документи.

6. Визначте та запишіть у зошит значення таких властивостей файлу Реферат.txt з папки Документи:

 • розмір;
 • дата і час створення;
 • значення атрибута лише читання.

7. Перемістіть файл Конспект.txt у папку PR2_1.

8. Створіть у папці My folder ярлик файлу Конспект.txt.

9. Змініть значок ярлика файлу Конспект.txt на такий .

10. Скопіюйте створений ярлик у папку Документи та в папку Мої документи.

11. Видаліть ярлик файлу Конспект.txt з папки Мої документи.

12. Виділіть файл Завдання1.txt та ярлик файлу Конспект.txt, які містяться в папці My folder, і перемістіть їх в папку PR2.

13. Скопіюйте два файли, наприклад Феденко.jpg та Костенко.jpg з папки Тема 3\Фото_кращих_учнів, до папки Малюнки.

14. Видаліть папку Малюнки.

15. Перегляньте вміст Кошика вашого комп’ютера. Які зі щойно видалених об’єктів знаходяться в Кошику?

16. Відновіть видалені об’єкти.

17. Закрийте усі відкриті вікна.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 3

V. Підсумок уроку

Оголошення  оцінок за практичну роботу

Рефлексія

 • мені було незрозуміло…;
 • у мене виникли такі запитання…;
 • я не впорався з такими завданням…;
 • мені сподобалось і я буду використовувати…

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.3.3, 3.4

Завантажити конспект