Узагальнення і систематизація знань. Підсумковий урок. Урок 35. Інформатика 7 клас
Узагальнення і систематизація знань. Підсумковий урок. Урок 35 (7 клас)
1 Червня, 2019
Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Інформатика 8 клас
Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Урок 1 (8 клас)
13 Серпня, 2019
Показати всі

Календарно-тематичне планування 8 клас на 2019-2020 навчальний рік

Календарнотематичне планування з інформатики у 8-му класі

(за підручником Морзе Н. В. Інформатика :

 підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер. К. : УОВЦ «Оріон», 2016. 240 с..)

з урахуванням методичних рекомендацій на 2019-2020 навчальний рік

 

Дата

Зміст уроку

Підручник

 1.  

 

Правила техніки безпеки при роботі за комп’ютером Повторення вивченого у 7 класі 

форзац

 

Тема 1. Кодування даних. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера (6 год)

 1.  

 

Опрацювання  даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень

Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду

с. 6-13

 1.  

 

Кодування символів.

с. 6-13

 1.  

 

Практична робота 1 «Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду даних різних типів»

с.14

 1.  

 

Архітектура комп’ютера. Складові комп’ютера, їх призначення та технічні характеристики

с. 16-28

 1.  

 

Історія засобів опрацювання  інформаційних об’єктів. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування

с. 16-28

 1.  

 

Практична робота 2 «Конфігурація комп’ютера  під потребу»

с. 28-29

 

Тема 2. Опрацювання текстових даних (7 год)

 1.  

 

Текстовий документ та його об’єкти. Створення, редагування та форматування списків.

с. 46-54

 1.  

 

Додавання символів, формул в текстовий документ

с. 46-54

 1.  

 

Створення, редагування та форматування таблиць та графічних  об’єктів в текстовому документі

с. 54-60

 1.  

 

Практична робота 4 «Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів»

с. 60-61

 1.  

 

Структура документа. Створення та форматування розділів, колонтитулів, змісту та покажчика

с. 62-73

 1.  

 

Шаблон документа. Опрацювання складних текстових документів.

с. 73-77

 1.  

 

Практична робота 5 «Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків»

с. 78

 

Тема 3. Створення та публікація веб-ресурсів (7 год)

 1.  

 

Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів.

п. 29.1-29.2 9кл

 1.  

 

Використання онлайн-систем конструювання сайтів. Поняття мови розмітки гіпертексту

п. 29.3-29.5 9кл

 1.  

 

Використання онлайн-систем конструювання сайтів.

п. 29.6 9 кл

 1.  

 

Поняття мови розмітки гіпертексту

п. 29.7 9 кл

 1.  

 

Практична робота 6 «Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем»

с. 204 9 кл

 1.  

 

Практична робота 7 «Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем»

с. 204 9 кл

 1.  

 

Практична робота 8 «Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем»

с. 204 9 кл

 

Тема 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа (6 год)

 1.  

 

Програмне забезпечення для  опрацювання об’єктів мультимедіа

с. 80-83

 1.  

 

Сервіси для розміщення відео та аудіо матеріалів в Інтернеті

с. 83-86

 1.  

 

Створення відеокліпу

с. 86-89

 1.  

 

Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду у відеокліпі

с. 89-96

 1.  

 

Практична робота 9 «Створення відеокліпу.  Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду»

с. 97

 1.  

 

Практична робота 10 «Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті»

с. 98

 

Тема 5. Алгоритми і програми (29 год)

 1.  

 

Мови програмування та їх класифікація

с. 100-104

 1.  

 

Середовище програмування. Елементи вікна середовища програмування

с. 104-110

 1.  

 

Об’єкти програм із графічним інтерфейсом

с. 111-113

 1.  

 

Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання. Використання елемента керування «напис»

с. 113-118

 1.  

 

Практична робота № 11 «Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення»

с. 119

 1.  

 

Зміна значення властивостей об’єктів у середовищі  програмування.  Складання програм, що обробляють події натискання кнопок

с. 120-124

 1.  

 

Поняття про метод. Використання вікон повідомлень

с. 124-125

 1.  

 

Розробка програм засобами середовища програмування

с. 126-129

 1.  

 

Практична робота № 12 «Створення програми з кнопками та написами»

с.130

 1.  

 

Величини. Їх типи та властивості

с. 132-137

 1.  

 

Операції над числовими величинами та їх опис мовами програмування 

с. 137139

 1.  

 

Складання алгоритмів  та виконання опрацювання числових величин у середовищі програмування

с. 139-141

 1.  

 

Практична робота 13 «Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в середовищі програмування»

с. 142

 1.  

 

Величини текстового типу, операції над ними. Елементи для введення даних: текстове поле

с. 143-148

 1.  

 

Складання  та виконання алгоритмів опрацювання текстових величин у середовищі програмування

с. 148-152

 1.  

 

Налагодження програм

с. 152-155

 1.  

 

Практична робота 14 «Налагодження готової програми»

с. 156

 1.  

 

Опрацювання величин логічного типу. Команда розгалуження

с. 157-161

 1.  

 

Складання та виконання алгоритмів з елементами управління для задання  логічного значення величини

с. 161-166

 1.  

 

Складання та виконання алгоритмів з елементом управління «список, що розкривається»

с. 166-169

 1.  

 

Алгоритми з повтореннями мовою програмування. Складання та реалізація алгоритмів   із циклом із передумовою у середовищі програмування

с. 170-172

 1.  

 

Складання та реалізація алгоритмів   із циклом із лічильником у середовищі програмування

С.

172-174

 1.  

 

Складання та реалізація алгоритмів   з повтореннями для опрацювання величин

с. 174-178

 1.  

 

Практична робота 15 «Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин»

с. 179-180

 1.  

 

Графічне відображення  даних мовами програмування. Відображення рисунків із зовнішніх файлів

С. 181-183

 1.  

 

Відображення базових графічних примітивів засобами мови програмування

с. 183-188

 1.  

 

Реалізація алгоритмів з графічним відображенням даних  засобами середовища програмування

с. 188-191

 1.  

 

Практична робота 16 «Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних»

с. 192

 1.  

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок із теми

с. 100-192

 

Розв’язування компетентнісних задач (7 год)

 1.  

 

Розв’язування компетентнісних задач

с. 235-236

 1.  

 

Розв’язування компетентнісних задач

с. 235-236

 1.  

 

Розв’язування компетентнісних задач

с. 235-236

 1.  

 

Розв’язування компетентнісних задач

с. 235-236

 1.  

 

Розв’язування компетентнісних задач

с. 235-236

 1.  

 

Розв’язування компетентнісних задач

с. 235-236

 1.  

 

Розв’язування компетентнісних задач

с. 235-236

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (6 год) +1 резерв

 1.  

 

Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів

с. 237-239

 1.  

 

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі

с. 237-239

 1.  

 

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі

с. 237-239

 1.  

 

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі

с. 237-239

 1.  

 

Оформлення матеріалів про  виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі

с. 237-239

 1.  

 

Захист проекту

с. 237-239

 1.  

 

Узагальнення і систематизація вивченого у 8 класі

 

Завантажити конспекти в форматі docx ви можете з Google-диску:

Завантажити планування

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *