Урок 1. Інформатика та інформаційне суспільство

1 Вересня
Вересень 1, 2017
Урок 2. Інформаційні процеси та системи. Етика використання інформаційних ресурсів
Вересень 3, 2017

Урок 1 (web-версія конспекту без зображень)

9 клас за новою програмою 2017 року

Тема: Інформатика та інформаційне суспільство

Мета :

 • навчальна: ознайомити з предметом вивчення інформатики, метою і завданням курсу, з правилами поведінки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій; сформувати поняття інформація, повідомлення, дані та взаємозв’язки між ними;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 9 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(Створено в навчальних цілях за підручником «Інформатика 9 клас»/Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьминська. – К.: УОВЦ «Оріон», 2017 www.orioncentr.com.ua, inf9-m.blogspot.com) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом (слайд 1)
 2. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 2-3)

ІІ. Ознайомлення з правилами техніки безпеки. (слайд 4-5)

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується проектор, та матеріал підручника)

Чому суспільство називають інформаційним? (слайд 6-11)

Етапи створення нових засобів і методів опрацювання даних, що спричинили суттєві зміни в суспільстві, тобто змінили спосіб виробництва, стиль життя, систему цінностей, називають інформаційними революціями.

Інформаційні революції спричинили поетапний перехід від аграрного суспільства до інформаційного, де інтелект і знання є засобом і продуктом виробництва.

Інформаційне суспільство – нова історична фаза розвитку цивілізації, у якій головними продуктами виробництва є дані і знання.

До основних вимог суспільства ХХІ ст. щодо підготовки конкурентоздатних спеціалістів належать:

 • здатність до критичного мислення;
 • універсальні, системні знання;
 • ключові компетентності у галузі ІКТ;
 • здатність до прийняття рішень;
 • уміння управляти динамічним процесами;
 • уміння працювати в колективі (команді);
 • навички плідного спілкування.

Інформаційна культура — уміння цілеспрямовано працювати з даними й використовувати інформаційно-комунікаційні технології, сучасні технічні засоби та методи для їх отримання, опрацювання й передавання.

Інформаційна культура проявляється у людини:

 • у конкретних навичках використання різних технічних пристроїв;
 • у здатності використовувати у своїй діяльності ІКТ;
 • в умінні отримувати дані з різних джерел;
 • в умінні подавати інформацію в зрозумілому вигляді та ефективно її використовувати;
 • у знаннях аналітичних методів опрацювання даних;
 • в уміннях працювати з повідомленнями різних видів.

Для ефективного використання ІКТ у професійній діяльності в кожної людини має бути сформована інформаційна компетентність, яка передбачає здатність людини орієнтуватися в інформаційному просторі, оперувати даними на основі використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій відповідно до потреб ринку праці для ефективного виконання професійних обов’язків.

Чим займається інформатика як наука та як галузь діяльності людини? (слайд 12-15)

Інформатика — це наука, що вивчає структуру й загальні властивості даних, а також методи й засоби їх створення, пошуку, збереження, опрацювання, передавання та використання в різних сферах діяльності людини.

Основними напрямами розвитку інформатики є: теоретична, технічна та прикладна інформатика.

Теоретична інформатика покликана розвивати загальні теорії пошуку, опрацювання та зберігання даних, виявлення закономірностей створення й передавання даних, використання сучасних інформаційних технологій у різних сферах людської діяльності, вивчення взаємозв’язку «людина – електронний пристрій», розвиток інформаційних технологій.

Технічна інформатика розглядає автоматизовані системи опрацювання даних, створення нового покоління обчислювальної техніки, гнучких технологічних систем, роботів, штучного інтелекту тощо.

Прикладна інформатика створює бази знань, розробляє раціональні методи автоматизації виробництва, створює теоретичні основи проектування, слугує для зв’язку науки з виробництвом та забезпечує запити інформаційного суспільства.

Які технології називають інформаційними? (слайд 16-23)

Технологія – це сукупність методів і засобів реалізації людьми конкретного процесу шляхом поділу його на систему послідовних взаємопов’язаних процедур і операцій, які виконуються більш або менш однозначно й мають на меті досягнення високої ефективності певного виду діяльності.

Інформаційна технологія (ІТ) – сукупність методів і прийомів, що використовуються з метою збирання, зберігання, опрацювання, розповсюдження, відображення й використання різноманітних даних задля інтересів та потреб користувачів.

Відповідно до методів і засобів опрацювання даних розрізняють таку класифікацію інформаційних технологій.

Глобальні – технології, які включають моделі, методи, засоби використання даних у суспільстві.

Базові – інформаційні технології, орієнтовані на конкретну галузь застосування.

Конкретні – технології, які опрацьовують дані в процесі виконання реальних завдань користувача.

Відповідно до типів даних виділяють технології для опрацювання:

 • даних за допомогою алгоритмічних мов, табличних процесорів, систем управління базами даних;
 • текстів за допомогою текстового процесора;
 • графічних зображень за допомогою графічних редакторів;
 • знань за допомогою експертних систем;
 • об’єктів реального світу за допомогою технологій мультимедіа тощо.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання 1. Віртуальна виставка (слайд 24)

Визначте, як інформаційні технології змінили роботу бібліотеки на прикладі віртуальної виставки Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Завдання на с. 10 підручника

Завдання 2. Працюємо в парах (слайд 25)

Виділіть десять позитивних ознак появи комп’ютерів та інформаційно-комунікативних технологій у житті людини. Обговоріть список із сусідом по парті. Упорядкуйте їх та виділіть спільні ознаки.

Завдання на с. 16 підручника

Завдання 3. Працюємо в парах (слайд 25)

Виділіть п’ять негативних ознак появи комп’ютерів та інформаційно-комунікативних технологій у житті людини. Обговоріть список із сусідом по парті. Упорядкуйте їх і виділіть спільні ознаки.

Завдання на с. 16 підручника

V. Підсумок уроку

Обговорюємо (слайд 26)

 1. Які технології використовують в аграрному, індустріальному суспільствах? А які – в інформаційному? Порівняйте. Яка людина вважалася в кожному з типів суспільства успішною? Порівняйте ресурси кожного зі згаданих типів суспільств.
 2. Чи справді наше суспільство є інформаційним?
 3. Якою є інформаційно культурна людина? Наведіть декілька ознак.
 4. Які технології належать до інформаційних? Наведіть приклади. Які з цих технологій ви використовуєте у процесі навчання та повсякденному житті?

Рефлексія (слайд 27)

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання (слайд 28)

 1. Вивчити правила техніки безпеки.
 2. Опрацювати п.1.1-1.3

Конспект

ПрезентаціяВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
9 клас за новою програмою 2017 року для супроводу уроків  

за ціною:

120 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування