Урок 12. Введення та редагування тексту

Урок 11. Текстовий документ та його об’єкти
Березень 29, 2017
Урок 13. Форматування тексту
Березень 30, 2017

Урок 12 (web-версія конспекту без зображень)

5 клас за оновленою програмою 2016 року

Тема: Введення та редагування тексту

Мета :

 • навчальна: продовжити формувати вміння редагувати та форматувати текстові документи, удосконалювати вміння працювати з текстовим документом;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 5 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(Створено в навчальних цілях за підручником «Інформатика 5 клас»/Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьминська. – К.: УОВЦ «Оріон», 2016 www.orioncentr.com.ua, inf5-m.blogspot.com) 5 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом (слайд 1)
 2. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 2-3)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Пригадай (слайд 4):

 1. За якими правила слід вводити текст?
 2. Яких правил дотримуються під час редагування тексту?
 3. Алгоритм копіювання та переміщення текстових фрагментів у документі?

2. Онлайн тестування (слайд 5):

Перейти за посиланням для проходження тесту № 11 http://testinform.in.ua/category/5-klas/

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується проектор, та матеріал підручника)

Як вводити текст при роботі із текстовим процесором? (слайд 6-7)

Якщо текст складається з декількох абзаців, для введення тексту з нового абзацу потрібно натиснути клавішу Enter.

Під час введення тексту документа слід пам’ятати, що:

 • пропуск не ставиться перед, але обов’язково ставиться після таких знаків пунктуації, як кома, крапка, крапка з комою, двокрапка, знак питання, знак оклику, три крапки, дужка, що закривається, лапки, що закриваються;
 • пропуск не ставиться після, а ставиться перед дужкою, що відкривається, та лапками, що відкриваються;
 • пропуск ставиться перед і після тире;
 • пропуск взагалі не ставиться при використанні дефіса.

Як редагувати текст? (слайд 8-13)

Редагування тексту – внесення змін у текст: виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставлення фрагментів тексту та інших об’єктів.

Фрагмент тексту – довільна послідовність символів тексту.

Текстовий курсор – це об’єкт (вертикальна позначка, що блимає), який вказує на поточне місце в документі.

Виділити фрагмент можна за допомогою протягування миші. Виділений фрагмент фарбується кольором – зазвичай синім. Для того щоб зняти виділення, достатньо клацнути за межами виділеного фрагмента.

Список дій, які можна виконувати з виділеним фрагментом, відображається в контекстному меню. Для виконання деяких з цих дій також можна використати відповідні інструменти, зо відображаються на вкладці Основне.

Буфер обміну в середовищі текстового процесора використовується аналогічно до роботи з об’єктами файлової системи, графічному редакторі чи редакторі презентацій.

Копіювати - Виділений фрагмент вноситься до буфера обміну, але не змінює своє розташування у тексті

Вирізати - Виділений фрагмент переміщується до буфера обміну й видаляється з тексту

Вставити - Виділений фрагмент вставляється в текст у місце, де міститься текстовий курсор, але не видаляється з буфера

У програмах пакету Microsoft Office буфер обміну дає змогу зберігати одночасно до 24 об’єктів. Щоб переглянути його вміст, на тискають на кнопку у правому нижньому куті групи Буфер обміну.

Якщо є потреба вставити всі об’єкти буфера обміну, то натискають кнопку Вставити все. Видаляють усі об’єкти буфера обміну за допомогою кнопки Очистити все.

Як перевірити правопис і виправити помилки в текстовому документі? (слайд 14-16)

Виправляти знайдені помилки можна вручну або автоматизовано – за допомогою спеціальних інструментів текстового процесора.

При використанні вбудованих інструментів в контекстному меню до виділеного слова прописуються варіанти слів для заміни.

Крім того, можна скористатися інструментом Правопис і граматика вкладки Рецензування в Microsoft Word 2010. У діалоговому вікні, яке відкривається при натисненні кнопки АВС або клавіші F7, якщо клацнути мишею на запропонованому варіанті, слово з помилкою замінюється на обране.

Якщо мова визначена некоректно, або в тексті трапляються слова, записані іншою мовою, для перевірки правопису слід зі списку Мова словника вибрати потрібну.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання 1. Редагування тексту (слайд 17)

Відредагуй текст, що зберігається у файлі Приказ­ки, так, щоб кожне прислів'я починалося з нового абзацу.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/5 клас/Текстові документи

Завдання на с. 90 підручника

Завдання 2. Інструмент Правка документа (слайд 18)

Виправ за допомогою інструмента Правопис і граматика помилки в тексті документа Комп'ютери, що містить слова, записані різними мовами.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/5 клас/Текстові документи

Завдання на с. 90-91 підручника

Завдання 3. Буфер обміну (слайд 19)

У файлі Козак склади текст пісні за зраз­ком, використовуючи буфер обміну.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/5 клас/Текстові документи

Завдання на с. 91 підручника

Завдання 4. Слова-загадки (слайд 20)

Із поданого списку слів, які записані за допомогою літер та чисел і збережені у файлі Слова-загадки в папці Текстові документи, утвори слова-відгадки за запропонованим зразком.

Ззуб — тризуб

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/5 клас/Текстові документи

Завдання на с.91 підручника

Завдання 5. Працюємо в парах (слайди 21)

Пограйте у гру «Запитання-відповідь». Для цього по черзі по­ставте одне одному запитання про правила введення тексту в середовищі текстового процесора.

Приклад запитання: «Як почати введення тексту з нового абзацу?»

Відповідь: «На кла­віатурі натиснути клавішу Enter».

За кожну правильну відповідь нараховуйте 1 бал. Виграє той, хто набере більшу кількість ба­лів. Правильність відповіді підтверджуйте виконанням дії на комп'ютері.

Завдання на с.92 підручника

V. Підсумок уроку

Обговорюємо (слайд 22)

 1. Чи допоможе знання української мови грамотно вводити тексти в середовищі текстового процесора? Поясни відповідь.
 2. Як можна виправляти помилки в текстовому документі? Назви два способи.
 3. Які дії виконують під час редагування тексту? Які з них можна виконати автоматично в середовищі текстового процесора?
 4. Які дії можна виконувати з фрагментами тексту?
 5. Чи завжди можна довіряти результатам автоматизованої перевірки правопису в текстовому документі? Наведи аргументи.
 6. У чому полягають особливості використання буфера обміну в середовищі програм пакету Microsoft Office?

Рефлексія (слайд 23)

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання (слайд 24)

Опрацювати параграф підручника п.12

ЗавантажитиВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
5 клас за новою програмою 2016 року для супроводу уроків  

за ціною:

70 грн за комплект
(одна презентація коштує 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування