Урок 8. Етапи розробки презентації. Вимоги до презентації

Урок 7. Спеціальні інструменти пошуку В Інтернеті. Розширений пошук
Вересень 16, 2017
Урок 9. Елементи дизайну презентацій. Макети слайдів. Стильове оформлення слайдів презентації. Використання діаграм у презентаціях
Вересень 16, 2017

Урок 8 (web-версія конспекту без зображень)

9 клас за новою програмою 2017 року

Тема: Етапи розробки презентації. Вимоги до презентації

Мета :

 • навчальна: сформувати поняття про етапи розробки презентації, вимоги до презентації;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 9 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(Створено в навчальних цілях за підручником «Інформатика 9 клас»/Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьминська. – К.: УОВЦ «Оріон», 2017 www.orioncentr.com.ua, inf9-m.blogspot.com) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом (слайд 1)
 2. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 2-3)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Онлайн тестування (слайд 4):

Перейти за посиланням для проходження тесту № 3: http://testinform.in.ua/category/9-klas/

2. Пригадай (слайд 5):

 1. Які програми використовують для створення презентацій?
 2. Які об’єкти можуть розміщуватися на слайдах презентацій?
 3. Як вставити таблиці та схеми в текстовий документ?
 4. Діаграми яких типів можна створити на основі числових даних?
 5. Як у середовищі табличного процесора створити діаграми?

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується проектор, та матеріал підручника)

За якими етапами створюють презентацію? (слайд 6-7)

Створення якісної презентації складається з таких етапів:

 1. Визначення мети та умов представлення презентації.
 2. Складання плану презентації.
 3. Розробка сценарію.
 4. Пошук, збирання і підготовка матеріалів.
 5. Створення презентації.
 6. Апробація презентації та внесення коректив.

Під час створення презентації слід враховувати:

 • мету – точність з визначення суті того, що потрібно донести до аудиторії, та конкретизації фактів і форм їх подання для відповідної аргументації;
 • аудиторію, для якої створюється презентація: вік, навчальні та пізнавальні інтереси, психологічні особливості тощо;
 • приміщення, де планується демонстрація, та його обладнання.

Як створити якісну презентацію? (слайд 8-11)

Загальні рекомендації щодо наповнення слайдів та оформлення презентацій.

 1. Кожен слайд має відображати одну думку.
 2. Заголовки мають бути короткими, привертати увагу аудиторії та узагальнювати головну думку.
 3. У заголовках слід використовувати великі і малі літери.
 4. Текст пояснень має бути коротким і складатися із простих речень.
 5. Усього на слайді зазначають не більше ніх 6-8 рядків тексту.
 6. Дієслова використовують в одній часовій формі.
 7. Слайди роблять не занадто яскравими.
 8. Тло має бути нейтральним, домінуючим має бути зміст слайда.
 9. Кількість блоків, що відображають графічні чи статистичні дані, - у межах 1-4.
 10. Підписи до ілюстрацій доцільно розміщувати знизу.
 11. Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.
 12. Для використання цитат, графіків, зображень із зовнішніх джерел потрібно вказувати посилання.

Загальні критерії оцінювання презентації.

Зміст

 • Чи є презентація чітко спланованою, доступною, цікавою для аудиторії?
 • Наскільки достовірною є інформація? Чи є достатньо кількість використаних джерел для обґрунтування поданих даних?
 • Чи зазначені повідомлення є актуальними та практично значущими для аудиторії?
 • Чи грамотно викладено дані?
 • Чи є відповідні висновки, рекомендації?

Дизайн

 • Чи сприяє легкості читання та сприймання змісту презентації добір шрифтів і розмір символів?
 • Чи відповідає змісту та є психологічно комфортним обране тло?
 • Чи використовуються зображення у презентації? Чи подані зображення опрацьовано належним чином? Чи є доповненням змісту використані зображення?
 • Чи використовуються діаграми, графіки, схеми? Наскільки доцільним є вибір?
 • Наскільки доцільно використані можливості анімації?
 • Чи раціонально обрано кількість слайдів презентації для розкриття її змістової частини відповідно до мети її створення?

Як користуватись макетами слайда? (слайд 12-14)

Для більшості презентацій, які планують використати для супроводу усного виступу, доцільно застосовувати таку класичну структуру.

 1. Вступ.
 2. Окреслення проблеми або актуальних питань, що становлять зміст презентації.
 3. Розв’язування проблеми.
 4. Висновок.

Як і в текстовому документі в середовищі текстового процесора, структуру презентації в середовищі її створення визначають заголовки та підзаголовки слайдів.

Щоб швидко переглянути структуру презентації в Microsoft PowerPoint, слід обрати вкладку Структура в лівій частині вікна.

Які саме об’єкти міститиме слайд та як вони будуть розміщуватися один відносно одного, визначає макет слайда.

У Microsoft PowerPoint 2010 при додаванні порожнього слайда до презентації за допомогою інструмента Створити слайд, що розміщений на вкладці Основне, можна вибрати потрібний макет для поточного слайда.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання 1. Перегляд вулиць (слайд 15)

Оберіть макети слайдів презентації Перекладач.

Завдання на с. 45 підручника

Завдання 1. Працюємо в парах (слайд 16)

Обговоріть вимоги до презентацій. Чому важливо сформулювати мету створення презентації? Від чого вона залежить?

Завдання на с. 52 підручника

Завдання 2. Працюємо в парах (слайд 16)

Обговоріть, які помилки допущено при створенні презентації Так не робити. Сформулюйте поради автору презентації та порівняйте їх з рекомендаціями іншої пари.

Завдання на с. 52 підручника

V. Підсумок уроку

Обговорюємо (слайд 17)

 1. Які розрізняють етапи створення презентації?
 2. Яких рекомендацій доцільно дотримуватися при створенні презентації?
 3. Як можна швидко переглянути структуру презентації?
 4. Що таке макет слайда? Чим відрізняються різні макети?

Рефлексія (слайд 18)

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання (слайд 19)

 1. Опрацювати п.5.1-5.3

ЗавантажитиВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
9 клас за новою програмою 2017 року для супроводу уроків  

за ціною:

120 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування