Урок 13. Форматування тексту

Урок 12. Введення та редагування тексту
Березень 30, 2017
Урок 14. Вставлення малюнків із файлу до текстового документа та їх форматування. Сторінки документа та їх форматування
Березень 30, 2017

Урок 13 (web-версія конспекту без зображень)

5 клас за оновленою програмою 2016 року

Тема: Форматування тексту. Практична робота №4

Мета :

 • навчальна: ознайомити учнів з принципами форматування символів та абзаців; удосконалювати навички роботи в текстовому редакторі, вміння змінювати шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлювати відступи абзацу, міжрядковий інтервал;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 5 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(Створено в навчальних цілях за підручником «Інформатика 5 клас»/Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьминська. – К.: УОВЦ «Оріон», 2016 www.orioncentr.com.ua, inf5-m.blogspot.com) 5 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом (слайд 1)
 2. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 2-3)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Пригадай (слайд 4):

 1. Для чого використовують форматування тексту?
 2. Де в повсякденному житті тобі траплявся відформатований текст?
 3. Які властивості символів впливають на зовнішній вигляд тексту?
 4. Які властивості та яких об’єктів змінюють при форматуванні абзаців?

2. Онлайн тестування (слайд 5):

Перейти за посиланням для проходження тесту № 12 http://testinform.in.ua/category/5-klas/

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується проектор, та матеріал підручника)

Як змінювати значення параметрів форматування тексту? (слайд 6-7)

Форматування тексту – внесення змін у зовнішній вигляд тексту: встановлення шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання абзаців, орієнтація сторінки тощо.

Змінити значення параметрів форматування тексту можна за допомогою інструментів груп Шрифт та Абзац вкладки Основне.

При оформленні документа різні об’єкти тексту можуть мати однакові значення параметрів форматування.

Для копіювання значень параметрів одного об’єкта на інший слід:

 • виділити текстовий об’єкт, значення параметрів форматування якого слід скопіювати;
 • натиснути кнопку Формат за зразком групи Буфер обміну вкладки Основне.

Які параметри форматування змінюють для абзаців? (слайд 8-12)

Абзац – об’єкт текстового документа, який завершується натисненням клавіші Enter і має такі властивості: вирівнювання, відступ, міжрядковий інтервал та інші.

Вирівнювання абзацу – це властивість абзацу, яка визначає спосіб розташування рядків абзацу відносно його лівої та правої меж.

Для форматування абзаців використовують параметри, значення яких можна змінити в діалоговому вікні Абзац. Його можна викликати двома способами:

 • за допомогою контекстного меню;
 • або інструментів групи Абзац вкладки Основне.

Відступи абзаців – це властивості абзацу, які визначають відстань рядків абзацу від межі лівого та правого поля сторінки.

Інтервал між рядками, перед та після абзацу, як і розмір шрифта, вимірюють у пунктах (пт).

Пункт – одиниця вимірювання довжини (1 пт=0,353 мм).

Міжрядковий інтервал – властивість абзацу, яка визначає відстань між рядками тексту в абзаці.

Змінювати значення відступів абзаців можна і за допомогою лінійки масштабування. У робочій області вікна текстового процесора Microsoft Word можна відобразити горизонтальну і вертикальну лінійки масштабування за допомогою вказівки Лінійка з групи Відображення, що розташована на вкладці Вигляд

Як форматувати сторінки текстового документа? (слайд 13-19)

Поля сторінки визначають відстань від краю аркуша паперу до початку відображення тексту.

За замовчуванням документ друкується з одного боку аркуша паперу. У цьому разі розрізняють верхнє, нижнє, ліве та праве поля.

Під час підготовки журнальних і книжкових видань застосовують двобічний друк. При цьому замість лівого та правого полів використовують поняття внутрішніх та зовнішніх полів.

Щоб змінити значення параметрів форматування сторінок у Microsoft Word 2010, слід на вкладці Розмітка сторінки в області параметри сторінки обрати відповідні інструменти.

Крім того, можна натиснути кнопку для виклику вікна Параметри сторінки, на відповідних вкладках якого можна вказати потрібні значення параметрів.

Якщо передбачається зшивання надрукованого документа, то можна вибрати розташування корінця для переплетення – зліва чи зверху, та задати значення додаткової відстані.

Добираючи розмір паперу, слід враховувати, на якому принтері документ буде надруковано. Так, аркуш формату А4 можна роздрукувати на будь-якому принтері, тоді як формат паперу А3 підтримується лише спеціальними принтерами.

Орієнтація сторінки може бути книжкова, - якщо сторінка розташовується вертикально, або альбомна, - якщо горизонтально.

IV. Формування практичних умінь і навичок

(На розсуд вчителя одне або декілька з поданих нижче завдань використати як завдання для Практичної роботи№4)

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання 1. Форматування тексту (слайд 20)

У файлі Окуляри встанови параметри форматування символів та абзаців: вирівнювання, відступи, інтервал після абзацу й міжрядковий інтервал за зразком, використовуючи вказівки контекстного меню. Зміни розміри полів у документі та додай нумерацію сторінок.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/5 клас/Текстові документи

Завдання на с. 98 підручника

Завдання 2. Форматування тексту, збереженого з Інтернету (слайд 21)

Знайди в Інтернеті матеріали про використання MineCraft в освіті. Скопіюй матеріали з різних сайтів до одного текстового документа, встанови задані значення параметрів форматування.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/5 клас/Текстові документи

Завдання на с. 98-99 підручника

Завдання 3. Прислів’я (слайд 22)

Відкрий файл Прислів'я, що зберігається в папці Текстові документи.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/5 клас/Текстові документи

Завдання на с. 99 підручника

Завдання 4. Міркуємо (слайд 23)

Оленка та Максим готують повідомлення на шкільний інформаційний стенд про участь учнів 5 класу в акції милосердя «Подарунок у сиротинець». За прийнятими у школі правилами текст повідомлення має складатись не більш ніж із 10 речень. Повідомлення буде надруковане на звичайному аркуші для друку. Запропонуй дітям параметри для форматування для оформлення їхнього повідомлення.

Завдання на с.100 підручника

Завдання 5. Працюємо в парах (слайди 24)

Наведіть приклади документів, у яких при оформленні окремих фрагментів доцільно використовувати вирівнювання абзацу по центру, за правою межею. Обговоріть у парі.

Завдання на с.100 підручника

V. Підсумок уроку

Обговорюємо (слайд 25)

 1. Поясни, які дії передбачає процес форматування тексту.
 2. Форматування яких текстових об'єктів документа можна здійснювати за допомогою зміни параметрів у діалоговому вікні Шрифт?
 3. Чим абзац текстового документа відрізняється від сторінки?
 4. Які параметри можна використати при форматуванні абзацу?
 5. Які параметри сторінки змінюють під час форматування текстового документа?

Рефлексія (слайд 26)

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання (слайд 27)

Опрацювати параграф підручника п.13

ЗавантажитиВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
5 клас за новою програмою 2016 року для супроводу уроків  

за ціною:

70 грн за комплект
(одна презентація коштує 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування