Календарно-тематичне планування уроків інформатики (профільний рівень) для 10 класу

Календарно-тематичне планування уроків інформатики (рівень стандарту) для 10-11 класу
9 Вересня, 2018
Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси. Інформатика 10 клас
Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси. Урок 1 (10 клас)
30 Листопада, 2018
Показати всі

Календарно-тематичне планування уроків інформатики (профільний рівень) для 10 класу

Календарнотематичне планування уроків інформатики (профільний рівень) для 10 класу за навчальною програмою Інформатика (профільне навчання) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 

За підручником Інформатика (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти /В. Д. Руденко, Н. В. Речич, В. О. Потієнко. — Харків : / Вид-во «Ранок», 2018

Тема заняття

Дата проведення

Тема 1. Сучасні інформаційні технології

1

Вступний інструктаж з правил техніки безпеки

 

2

Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві

 

3

Навчання в Інтернеті

 

4

Професії майбутнього – аналіз тенденцій на ринку праці. Роль інформаційних технологій в роботі сучасного працівника

 

5

Системи електронного врядування

 

6

Поняття про штучний інтелект

 

7

Інформаційна безпека. Рівні та протоколи інформаційної безпеки.

 

8

Керування ризиками в інформаційних системах

 

9

Виконання колективного проекту

 

10

Виконання колективного проекту

 

11

Виконання колективного проекту

 

12

Захист проекту

 

13

Підсумковий урок-семінар з теми “Сучасні інформаційні технології”

 

14

Залік з теми “Сучасні інформаційні технології”

 

Тема 2. Мова програмування та структури даних

2.1. Структура і способи виконання проектів мовою Python

15

Класифікація і складові мов програмування

 

16

Призначення і склад середовища програмування

 

17

Основні можливості мови Python і структура проекту

 

18

Режими виконання програмного коду в середовищі IDLE

 

19

Розв’язування задач

 

20

Розв’язування задач

 

21

Лабораторна робота №1 “Структура і способи виконання проектів мовою Python”

 

22

Лабораторна робота №2 “Структура і способи виконання проектів мовою Python”

 

23

Лабораторна робота №3 “Структура і способи виконання проектів мовою Python”

 

2.2. Оператори, вирази і засоби опрацювання чисел

24

Основні елементи мови Python

 

25

Перетворення типів даних

 

26

Оператори і вирази

 

27

Розв’язування задач

 

28

Модулі, функції і методи опрацювання числових даних

 

29

Розв’язування задач

 

30

Лабораторна робота №4 “Оператори, вирази і засоби опрацювання чисел”

 

31

Лабораторна робота №5 “Оператори, вирази і засоби опрацювання чисел”

 

32

Лабораторна робота №6 “Оператори, вирази і засоби опрацювання чисел”

 

2.3. Реалізація базових алгоритмічних конструкцій

33

Реалізація алгоритмів з розгалуженням

 

34

Розв’язування задач

 

35

Вкладені оператори умовного переходу

 

36

Розв’язування задач

 

37

Реалізація циклічних алгоритмів

 

38

Розв’язування задач

 

39

Лабораторна робота №7 “Реалізація базових алгоритмічних конструкцій”

 

40

Лабораторна робота №8 “Реалізація базових алгоритмічних конструкцій”

 

41

Лабораторна робота №9 “Реалізація базових алгоритмічних конструкцій”

 

2.4. Вбудовані типи даних

42

Списки, стеки, черги

 

43

Розв’язування задач

 

44

Кортежі, Діапазони, множини

 

45

Розв’язування задач

 

46

Лабораторна робота №10 “Вбудовані типи даних”

 

47

Словники

 

48

Розв’язування задач

 

49

Масиви

 

50

Розв’язування задач

 

51

Лабораторна робота №11 “Вбудовані типи даних”

 

52

Вказівники

 

53

Розв’язування задач

 

54

Лабораторна робота №12 “Вбудовані типи даних”

 

55

Лабораторна робота №13 “Вбудовані типи даних”

 

2.5. Функції користувача і модулі мови Python

56

Функції

 

57

Розв’язування задач

 

58

Рекурсивні функції

 

59

Розв’язування задач

 

60

Модулі

 

61

Розв’язування задач

 

62

Лабораторна робота №14 “Функції користувача і модулі мови Python”

 

23

Лабораторна робота №15 “Функції користувача і модулі мови Python”

 

64

Лабораторна робота №16 “Функції користувача і модулі мови Python”

 

2.6. Класи, обєкти, наслідування

65

Елементи теорії об’єктно-орієнтованого програмування (ООП)

 

66

Створення класів і об’єктів

 

67

Розв’язування задач

 

68

Лабораторна робота №17 “Класи, об’єкти, наслідування”

 

69

Конструктор класу

 

70

Розв’язування задач

 

71

Наслідування

 

72

Лабораторна робота №18 “Класи, об’єкти, наслідування”

 

73

Лабораторна робота №19 “Класи, об’єкти, наслідування”

 

2.7. Поліформізм, перевизначення методів, модулі користувача

74

Поліморфізм

 

75

Перевизначення і розширення можливостей методів

 

76

Розв’язування задач

 

77

Лабораторна робота №20 “Поліформізм, перевизначення методів”

 

78

Композиційний підхід в ООП мовою Python

 

79

Створення і використання модулів користувача

 

80

Розв’язування задач

 

81

Лабораторна робота №21 “Модулі користувача”

 

82

Опрацювання виняткових ситуацій

 

83

Розв’язування задач

 

84

Лабораторна робота №22 “Модулі користувача”

 

85

Лабораторна робота №23 “Модулі користувача”

 

2.8. Основи графічного інтерфейсу користувача

86

Загальний порядок створення графічного інтерфейсу

 

87

Графічні об’єкти і їхні властивості

 

88

Розв’язування задач

 

89

Лабораторна робота №24 “Основи графічного інтерфейсу користувача”

 

90

Опрацювання подій

 

91

Розв’язування задач

 

92

Меню

 

93

Розв’язування задач

 

94

Лабораторна робота №25 “Основи графічного інтерфейсу користувача”

 

95

Діалогові вікна

 

96

Розв’язування задач

 

97

Графічні примітиви об’єкта Canvas

 

98

Розв’язування задач

 

99

Лабораторна робота №26 “Основи графічного інтерфейсу користувача”

 

100

Лабораторна робота №27 “Основи графічного інтерфейсу користувача”

 

101

Виконання колективного проекту

 

102

Виконання колективного проекту

 

103

Виконання колективного проекту

 

104

Захист проекту

 

105

Підсумковий урок-семінар з теми “Мова програмування та структури даних”

 

106

Залік з теми “Мова програмування та структури даних”

 

Тема 3. Аналіз і візуалізація даних

107

Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів

 

108

Електронні таблиці

 

109

Розв’язування рівнянь, систем рівнянь, оптимізаційних задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій

 

110

Лабораторна робота №28 “Розв’язування рівнянь, систем рівнянь, оптимізаційних задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій”

 

111

Матричні операції. Розв’язання систем лінійних рівнянь

 

112

Лабораторна робота №29 “Матричні операції. Розв’язання систем лінійних рівнянь”

 

113

Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних. Кореляційний аналіз даних

 

114

Обчислення основних статистичних характеристик вибірки засобами електронного процесора

 

115

Лабораторна робота №30 “Обчислення основних статистичних характеристик вибірки засобами електронного процесора”

 

116

Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка

 

117

Розв’язування задач із різних предметних галузей. Табличний процесор як засіб для фінансових розрахунків

 

118

Лабораторна робота №31 “Розв’язування задач із різних предметних галузей”

 

119

Електронна таблиця як засіб подання відомостей про однотипні об’єкти. Операції з однотабличною базою даних

 

120

Лабораторна робота №32 “Операції з однотабличною базою даних”

 

121

Виконання колективного проекту

 

122

Виконання колективного проекту

 

123

Виконання колективного проекту

 

124

Захист проекту

 

125

Підсумковий урок-семінар з теми “Аналіз і візуалізація даних”

 

126

Залік з теми “Аналіз і візуалізація даних”

 

Тема 4. Електронні публікації

127

Багатосторінкові текстові документи. Настроювання параметрів сторінок, розділи

 

128

Колонтитули

 

129

Лабораторна робота №33 “Настроювання параметрів сторінок, розділи, колонтитули”

 

130

Схема документа

 

131

Використання полів злиття

 

132

Комп’ютерні публікації. Видавничі системи. Електронні книги

 

133

Лабораторна робота №34 “Електронні публікації”

 

134

Лабораторна робота №35 “Електронні публікації”

 

135

Виконання колективного проекту

 

136

Виконання колективного проекту

 

137

Виконання колективного проекту

 

138

Захист проекту

 

139

Підсумковий урок-семінар з теми “Електронні публікації”

 

140

Залік з теми “Електронні публікації”

 

Тема 5. Графіка. Мультимедіа

141

Сучасні напрями використання комп’ютерної графіки. Моделі відображення кольору. Графічні формати, конвертація файлів

 

142

Моделі відображення кольору. Графічні формати, конвертація файлів

 

143

Формати графічних файлів

 

144

Векторні редактори. Створення векторних ілюстрацій в офісних програмних засобах

 

145

Лабораторна робота №27 “Створення векторних ілюстрацій в офісних програмних засобах”

 

146

Векторний графічний редактор Іnkscape. Інтерфейс редактора

 

147

Колір в Inkscape. Фарбування градієнтом

 

148

Лабораторна робота №28 “Фарбування градієнтом”

 

149

Складні векторні об’єкти в Inkscape

 

150

Лабораторна робота №29 “Складні векторні об’єкти в Inkscape”

 

151

Опрацювання тексту в Inkscape. Художні ефекти в Inkscape

 

152

Лабораторна робота №30 “Опрацювання тексту в Inkscape”

 

153

Лабораторна робота №31 “Художні ефекти в Inkscape”

 

154

Растровий редактор GIMP

 

155

Інструменти редактора та їх налаштування

 

156

Лабораторна робота №32 “Інструменти редактора GIMP та їх налаштування”

 

157

Шари. Створення колажу

 

158

Лабораторна робота №33 “Шари. Створення колажу”

 

159

Редагування зображень у GIMP. Канали. Корекція кольору та тону

 

160

Лабораторна робота №34 “Редагування зображень у GIMP. Канали. Корекція кольору та тону”

 

161

Коригування зображення в GIMP. Фільтри. Інструмент Текст

 

162

Лабораторна робота №35 “Коригування зображення в GIMP. Фільтри. Інструмент Текст”

 

163

Комп’ютерна анімація

 

164

Лабораторна робота №36 “Створення комп’ютерної анімації”

 

165

Лабораторна робота №37 “Створення комп’ютерної анімації”

 

166

Макетування та верстка графічного документа. Макетування для Веб

 

167

Лабораторна робота №38 “Макетування та верстка графічного документа. Макетування для Веб”

 

168

Лабораторна робота №39 “Макетування та верстка графічного документа. Макетування для Веб”

 

169

Виконання колективного проекту

 

170

Виконання колективного проекту

 

171

Виконання колективного проекту

 

172

Захист проекту

 

173

Підсумковий урок-семінар з теми “ГРАФІКА. МУЛЬТИМЕДІА”

 

174

Залік з теми “ГРАФІКА. МУЛЬТИМЕДІА”

 

175

Узагальнення та систематизація знань. Підсумковий урок за 10 клас

 

Завантажити

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *