Урок 31. Розв’язування задач на опрацювання табличних величин

Урок 30. Алгоритми впорядкування елементів табличних величин
Вересень 27, 2017
Урок 32. Практична робота №7 «Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування»
Вересень 27, 2017

Урок 31 (web-версія конспекту без зображень)

9 клас за новою програмою 2017 року

Тема: Розв’язування задач на опрацювання табличних величин

Мета :

 • навчальна: сформувати поняття про алгоритми впорядкування елементів табличних величин; навчити учнів розв’язувати задачі на впорядкування табличних величин;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 9 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(Створено в навчальних цілях за підручником «Інформатика 9 клас»/Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьминська. – К.: УОВЦ «Оріон», 2017 www.orioncentr.com.ua, inf9-m.blogspot.com) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом (слайд 1)
 2. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 2-3)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Пригадай (слайд 4):

 1. Який алгоритм лежить в основі пошуку найбільшого елемента лінійної таблиці?
 2. Чим відрізняється алгоритм пошуку найменшого елемента лінійної таблиці від алгоритму пошуку найбільшого елемента?
 3. Який алгоритм лежить в основі упорядкування масиву за зростанням?

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується проектор, та матеріал підручника)

Як прискорити пошук елемента в лінійній таблиці? (слайд 5-11)

Одним з методів пошуку, більш ефективним, ніж лінійний, є бінарний пошук, який називається також методом ділення навпіл. При його використанні на кожному кроці область пошуку скорочується вдвічі.

Елементи масиву мають бути впорядковані за зростанням.

Позначимо шуканий елемент масиву змінною х.

Можливі два випадки:

 • якщо х менший від елемента, розташованого посередині масиву, тоді завдяки впорядкованості таблиці можна не розглядати всі елементи, розташовані правіше від середнього, і застосувати цей метод до лівої половини таблиці;
 • якщо х більший від елемента, розташованого посередині масиву, тоді, міркуючи аналогічно, можна виключити з розгляду ліву половину таблиці й застосувати цей метод до його правої частини.

Таким чином, на кожному кроці відсікається та частина таблиці, де не може бути знайдено заданий елемент.

Розглянемо суть методу на прикладі. Наприклад, знайдемо, чи є серед елементів таблиці з іменем a з 10 цілих чисел, впорядкованих за зростанням, значення х=6.

Знайдемо номер елемента, що міститься посередині таблиці: m=5. Оскільки 6

Далі розглядатимемо тільки елементи таблиці від a[1] до a[4], знаходимо індекс середнього елемента цієї частини: m=2, і порівнюємо задане число 6 з елементом a[2].

Виявляється, що 6>a[2]. Це означає, що необхідно розглядати праву частину цієї половини таблиці від a[3] до a[4]. Знову знаходимо індекс середнього елемента m=3 й порівнюємо його із шуканим: a[3]=6. Елемент m знайдено – його номер 3.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання 4. Пошук номера елемента (слайд 12)

Створіть проект Швидкий пошук для визначення, чи є вказане серед елементів лінійної таблиці з 10 цілих чисел.

Завдання на с. 137-138 підручника

Завдання 5. Працюємо самостійно (слайд 13)

У вибраному середовищі програмування створіть проект гри Відгадай число. Користувач вводить число, яке, на його думку, може міститись у лінійній таблиці з 10 цілих чисел, що генеруються випадково від 0 до деякого випадкового цілого числа. Якщо таке число відгадане, то гра припиняється й виводиться повідомлення про перемогу; якщо після 5 спроб число не вгадують, то гра припиняється з повідомленням про невдалі спроби. У грі можуть бути підказки, які спрямовуватимуть користувача на правильний вибір значення.

Завдання на с. 139-140 підручника

Завдання 5. Досліджуємо (слайд 14)

Проаналізуйте матеріали, подані за посиланням https://uk.Wikipedia.org/wiki/Сортування_бульбашкою. За наведеними прикладами, наочною демонстрацією (мал. 18.15) та описом алгоритму складіть проект у вибраному навчальному середовищі програмування, у якому елементи лінійної таблиці з 10 дійсних чисел будуть упорядковані за зростанням «методом сортування бульбашкою»

Завдання на с. 139-140 підручника

V. Підсумок уроку

Обговорюємо (слайд 15)

 1. Чим відрізняється алгоритм пошуку найменшого елемента лінійної таблиці від алгоритму пошуку найбільшого елемента?
 2. Який алгоритм лежить в основі упорядкування масиву за зростанням?
 3. Чи завжди можна скласти програму для «швидкого» пошуку в лінійній таблиці елемента, що відповідає заданій умові? Наведіть приклади.

Рефлексія (слайд 16)

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання (слайд 17)

 1. Опрацювати п.18.4

ЗавантажитиВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
9 клас за новою програмою 2017 року для супроводу уроків  

за ціною:

120 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування